Odkyselení

Je to jednoduché, aby tělo správně fungovalo, musí být kyseliny a zásady v rovnováze. Nechci vás podceňovat, jistě víte co jsou to kyseliny a zásady. Vzájemným působením se účinky obou látek chemicky ruší a dochází k neuralizaci, tedy neutrálnímu prostředí. A toho potřebujeme docílit, abychom správně fungovali. Pokud převládá kyselé prostředí, jsme...